South Seattle: Casa de Vida

Capitol Hill
West Seattle
South Seattle

Casa de Vida

SOUTH SEATTLE

Từ "Casa" đi một dặm hoặc (1,6 km) đến ga tàu điện  Rainier Beach. Xe buýt 107 dừng cách nhà chỉ 2 dãy nhà. Ngôi nhà này rộng 3.000 m2  (2k chính, 1k MIL)

Availability for furnished rooms:

(Utilities/wifi/cleaning materials are included)

Main:   Rm 1 -> Available 2/1        $675

             Rm 2 -> Available 12/21    $675

             Rm 3 -> Not Available         $700

             Rm 4 -> Available 1/4        $700

             Rm 5->  Not Available         $475

Apt:      Rm 6->  Not Available         $700

             Rm 7 -> Not Available         $600

             Rm 8 -> Not available         $600

Pick up and drop off to nearest link station (Rainier Beach) in 3 minutes.

Youtube showing pick up at house:

https://youtu.be/WEzrpOWW854

Click to here to see details in PDF.

Via-image.png

See images at bottom of page.

Nhà chính

Casa de Vida
Backyard
Front porch
Living room
Rm 1 Bachata
Rm1 Bachata
Rm2 Milonga
Rm2 Milongab
1st fl bathroom
Rm3 Salsa
Rm3 Salsac
Rm4 Tangoa
Rm4 Tango
Room 5 El Capitan
Shared bathroom. Rm 3,4,5
Show More

Chung cư - MIL

Entrance to Apartment
Living
Kitchette
Bathroom: to be updated
Room 6-Bodega
Rm 7: to be updated
Room 8 Cabaceo
Show More

Dành cho những người đang cố gắng phấn đấu để đạt thành công