Liên hệ

Bạn sẵn sàng thuê phòng?
   Hãy điền thông tin của bạn:

1. Một đoạn giới thiệu ngắn về: công việc, sở thích,

2. Lý do chuyển vào

3. Khi nào bạn muốn chuyển vào

4. Số phòng/ Căn nhà bạn muốn chuyển vào

5. Tự chọn: mục tiêu học tập/ nghề nghiệp trong vòng hai năm tới

Lưu ý: Có hợp đồng dành cho thuê theo tháng hoặc lâu dài

Dành cho những người đang cố gắng phấn đấu để đạt thành công