West Seattle: Mi Casita

Capitol Hill
West Seattle

Mi Casita

South Seattle

WEST SEATTLE:

Từ "Mi Casita" bắt xe buýt 125 sẽ đưa bạn vào trung tâm thành phố trong 23 phút. Đi bộ đến South Seattle College trong 10 phút; drive in 2 minutes, see video​ 2.500 ft vuông.

Women only.

Phòng trang bị nội thất đầy đủ:

(Utilities/wifi/cleaning materials are included)

Rm 1-> Available from 4/1         $650

Rm 2-> Not Available                     $650

Rm 3-> Not Available                     $750

Rm 4-> Not Available                     $750

Rm 5-> Available from 1/1          $650

Rm 6-> Available from 1/2          $650

Mi Casita. Welcome
Dining
Kitchen
Living upper
Hallway
Rm1 Salsera
Rm1 Salsera
Rm 2 Bonita
Rm 2 Bonita
Rm 1 & 2 shared bathroom
Rm 3 Tanguita (master bathroom)
Rm 3 Tanguita
Rm 3 Tanguita
Downstairs 2nd living room
Rm 4 Despacito (master bathroom)
Rm 4 Despacito
Rm 4 Despacito
Rm 4 Despacito
Room 5
Room 5b
Rm6 Poquito
Rm6 Poquito
Lower bthrm shared Rm 5-6
Laundry room
Show More

Dành cho những người đang cố gắng phấn đấu để đạt thành công